تولیدی سپند رنگ


نام مدیر:
بهنام رسولی
email@example.com
021-88772480
021-88772480 (Fax)
info@sepandarang.com
www.sepandarang.com
2625

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده لاک ها و پوشش هایی جهت صنایع بسته بندی فلزی، مواد غذایی، لاک و پوشش های آلومینیوم، پلاستی سول ها صنایع خودرو سازی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید