شیمیایی فرشید شهرضا


نام مدیر:
خلیل اله صدری
email@example.com
0321- 2323252
0321- 2323251 (Fax)
info@farshidshahreza.com
www.farshidshahreza.com
2031

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع حلال صنعتی، پارافین مایع، پارافین جامد


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید