پیشگامان طیف آزما


نام مدیر:
رضا حامدیان
email@example.com
021- 44499420 ,44499421
021- 44499421 (Fax)
info@ptazma.com
www.ptazma.com
2308

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید