نوین فرایند بهره ور سبز


نام مدیر:
اسماعیل فاتحی فر
email@example.com
0411-4245888
0411-4245764 (Fax)
info@nfbs.co.ir
www.nfbs.co.ir
2491

شرح مختصری از فعالیت ها

استقرار استاندارد نوین ایزو 14051 و کاهش تولید ضایعات در صنایع، ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و نظارت بر پروژه های صنعتی، توسعه روشهای فیزیکی، بیولوژیکی و اکسیداسیون پیشرفته برای حذف آلاینده های مقاوم از آب آشامیدنی، فاضلابهای انسانی، پساب های صنعتی، ارائه خدمات مشاوره و راهکار در خصوص کنترل آلودگی هوا، مدیریت دفع ضایعات و فاضلابهای خانگی و صنعتی، مدل سازی پخش آلاینده ها در محیطهای شهری و صنعتی، ارزیابی زیست محیطی، ارزیابی خطرات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید