ساواشی کالا گستر


نام مدیر:
حکیمی
email@example.com
021- 88616940
021- 88616940 (Fax)
shayanchemi@yahoo.com
2471

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع شوینده و پاک کننده های صنعتی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید