مارون لاستیک


نام مدیر:
کاظم نیک فطرت
email@example.com
021-65765464, 65764338
021-65764398 (Fax)
maron_rubber@yahoo.com
www.maron-rubber.com
4963

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده کلیه قطعات لاستیکی مورد نیاز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع، قطعات لاستیکی درون چاهی و سر چاهی ( انواع Sealing, Cement Plug و غیره )


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید