داتیس صنعت آبنوس


نام مدیر:
عبدالغفاری
email@example.com
021- 22637682 - 83
021 - 22637662 (Fax)
info@datissanat.com
www.datissanat.com
3207

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات مواد شیمیایی آزمایشکاهی مرک، سیگما آلدریچ ، آکرس و ... واردات موادشیمیایی صنعتی هیدرازین هیدرات، آمونیاک، اسید سولفوریک و ...


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید