کیمیا تجهیز طلایی


نام مدیر:
محمد امین طایی
email@example.com
021-77132237-8 , 77196099
021-77241713 (Fax)
ktt.co.ltd@gmail.com
2407

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام مشاوره و تجهیز آزمایشگاههای پلیمر و رنگ و ... تامین انواع ویسکومتر و موارد مربوطه به رنگ، رزین ، پلیمر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید