مدرن سازان پاسارگاد


نام مدیر:
روح اله مددی
email@example.com
0744-3225103-0917-7442303
0744-3225103-0917-7442303 (Fax)
2431

شرح مختصری از فعالیت ها

کلنیک ساختمانی، نمایندگی فروش و اجرا انواع تزئینات نماهای داخلی و خارجی ساختمان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید