حمل و نقل زرین ترابر عسلویه


نام مدیر:
رضا پولادی
email@example.com
077-31375300-077-31375301
077-31375303 (Fax)
info@zta-co.ir
www.zta-co.ir
1678

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل مواد پلی اتیلن از پتروشیمی های جم، مهر و آریاساسول عسلویه به تمام نقاط کشور باپوشش بیمه کامل


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید