دانه چین بهمن پاسارگاد


نام مدیر:
بیرجندی
email@example.com
0263-4762096,4762097
0263-4760895 (Fax)
info@pasargadplast.com
www.pasargadplast.com
3930

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ظروف یکبار مصرف pp, pet, ps


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید