پیشرو خادم کریمان


نام مدیر:
میثم خادم پیر
email@example.com
0343- 2650114
0343- 2650114 (Fax)
meisam_mkh@yahoo.com
2586

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گرانول های پلیمری سبک وسنگین


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید