گروه صنعتی تاش


نام مدیر:
email@example.com
021- 88718424
(Fax)
export@mehrtashco.com
www.mehrtashco.com
2455

شرح مختصری از فعالیت ها

روانکارهای صنعتی، فوم و کف آتش نشانی، مواد اولیه صنایع پتروشیمی برای تاسیسات تولید PVC


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید