تکتا بافت باختر


نام مدیر:
اصغر گلابی زاده
email@example.com
0484-4231440
0484-4231440 (Fax)
taktabaft20@gmail.com
1838

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و فروش جعبه های پلاستیکی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید