آوا پلیمر


نام مدیر:
مرتضی طالقانی اصفهانی
email@example.com
0251- 55534525
0251- 55534372 (Fax)
3420

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع کامپاند های مهندسی از جمله مستربچ سفید، مشکی، کربنات و ...


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید