وزین پارسیان


نام مدیر:
علی اکرامی
email@example.com
021- 88271497
021- 66819099 (Fax)
bz@ekrami@yahoo.com
www.jetblast.ir
1669

شرح مختصری از فعالیت ها

سازنده دستگاه های سنبلاست بدون غبار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید