ماشین سازی نراقی


نام مدیر:
هوشنگ نراقی
email@example.com
021- 76213177
021- 76213177 (Fax)
1794

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی ساخت دستگاه پرکن، مخلوط کن (میکسر)، خط تولید بسته بندی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید