ناران ساز تهران ( صنایع پودر رنگ )


نام مدیر:
جهانگیر آسیان
email@example.com
021- 88535390
021- 88535393 (Fax)
Naran2000@yahoo.com
1809

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت کوره،کابین، سایکلون، خطوط شستشوی تونلی و رنگ پاش های پودری دستی و خودکار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید