مهر ماشین


نام مدیر:
صادق جمشیدی
email@example.com
021- 88503900
021- 88741023 (Fax)
mail@mehr-machine.com
www.mehr-machine.com
1628

شرح مختصری از فعالیت ها

ارایه کننده سیستم های توزین، پمپ های رنگ پاش، کلیه قطعات یدکی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید