مهرکاناز صنعت


نام مدیر:
پیله وری
email@example.com
021- 22262689
021- 22223777 (Fax)
info@mehrkanazsanat.net
www.mehrkanazsanat.com
1649

شرح مختصری از فعالیت ها

عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی، ابزاردقیق، کالیبراسیون، آزمایش های اندازه گیری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید