مکث بین الملل


نام مدیر:
کامبیز رستمیان
email@example.com
021- 88962133
021- 88962133 (Fax)
hamid@mksinter.com
www.mksinter.com
2297

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی و تحقیقاتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید