ماشین سازی مبتکران روز آسیا


نام مدیر:
مهدی شریفی
email@example.com
0311- 5544210
0311- 5601684 (Fax)
info@mobtakeran-co.com
www.mobtakeran-co.com
2615

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت و نصب تجهیزات رنگ پودری و دستگاه دکورال


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید