گما ارم


نام مدیر:
امیر عباس درود
email@example.com
021- 88784545
021- 88783535 (Fax)
info@gemairan.com
www.gemairan.com
3181

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید رنگ و تجهیزات رنگ پودری، تولید سیستم های پاشش رنگ پودری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید