گروه صنعتی الفی


نام مدیر:
امیر نصرت خواه
email@example.com
021- 88705703
021- 88705705 (Fax)
info@elifgroup.ir
www.elifgrop.ir
1596

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت خط تولید رنگ پودری الکترو استاتیک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید