کیمیا گستر پارسه


نام مدیر:
مومنی
email@example.com
(Fax)
kimyagostar@ymail.com
2591

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده انواع چسبهای سرد و حرارتی در صنعت چاپ وبسته بندی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید