پترو پدم


نام مدیر:
امیر الماسی
email@example.com
021-88086883
021-88086891 (Fax)
info@petropedam.com
www.petropedam.com
2649

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع پمپ در تایپهای زیر : ساخت پمپ سانتریفیوژ آب، ساخت پمپ سانتریفیوژ تایپ API6 ساخت پمپ لجن کش، ساخت پمپ عمودی آب، ساخت پمپ عمودی تایپ API 6 ساخت پمپ پلانجری، ساخت پمپ رفت و برگشتی در انواع مختلف، تامین پمپ تزریق دقیق، تامین پمپ انتگرالی، تامین پمپ اسکرو،گیربکسی، وکیوم، مگنتیک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید