صنایع لاستیکی پیمان صنعت


نام مدیر:
علیرضا نادری
email@example.com
0311- 5723472
0311- 5723471 (Fax)
alireza.naderi@peymansanat.ir
www.peymansanat.com
1841

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده روکش انواع چرخ و غلتک، جنس پلی پورتان، رابرلاینینگ، انواع مخازن و قطعات صنعتی، ساخت انواع آمیزهای لاستیکی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید