هرمیس دایا


نام مدیر:
محمد حسین خسروی نیا
email@example.com
021- 88480590
021- 88480599 (Fax)
info@hermisdaya.com
www.hermisdaya.com
2186

شرح مختصری از فعالیت ها

محصولات شامل : تجهیزات IT ، محصولات CCTV ، تجهیزات مدیریت بحران، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، سیستم تولید مه، تجهیزات هوشمند سازی ساختمان، دزدگیرهای ساختمان خدمات شامل : طراحی و اجرا پروژه های IT ، نصب و پیاده سازی سیستم های CCTV ، تجهیز خودروهای مدیریت بحران ، تجهیز و هوشمند سازی ساختمان، طراحی و پیاده سازی سیستم های اعلام و اطفای حریق، طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیتی تولید مه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید