رامیار شیمی


نام مدیر:
محمد رضا شیرزادی
email@example.com
021- 88840884
021- 88840884 (Fax)
info@ramyarshimi.com
www.ramyarshimi.com
1628

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع شوینده های صنعتی مانند چربی گیرها، فسفاته کننده ها، رنگبرها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید