امیر پلاستوفوم پاسارگاد


نام مدیر:
امیرحسین معظمی
email@example.com
021- 66184110
021- 66183228 (Fax)
amirco2014@yahoo.com
3060