ایده تجارت درخشان


نام مدیر:
شراره رزمجو
email@example.com
021-88623265
021-88623267 (Fax)
info@ideatd.com
www.ideatd.com
1743

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده مواد اولیه پلاستیک و پلی استایرین


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید