اف ام پلاستیک ایران


نام مدیر:
محمد مهدی فرید مجتهدی
email@example.com
021-88468361
(Fax)
roodsari@fmplastic.net
2165

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده پلیمرهای مهندسی و تولیدکننده کامپاندهای پلیمری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید