ارکیلا ایران


نام مدیر:
علیرضا زارع صادقی
email@example.com
021-88785807
021-88208965 (Fax)
infoiran@orkila.com
www.orkila.com
4586

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد اولیه رنگ های پلی یورتان، پلی امید جهت صنایع خودروسازی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید