آلیاژهای پلیمری ایده


نام مدیر:
فریبرز جهانگیری
email@example.com
021-77533513
021-77533550 (Fax)
Rezasadat-110@yahoo.com
2195

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده گرانول و انواع پلیمرها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید