آسترا پلیمر عربستان


نام مدیر:
00966-38121232,021-55817292
email@example.com
00966-38121232,021-55817292
(Fax)
askari@iran-astramasterbach.com
www.iran-astramasterbach.com
2578

شرح مختصری از فعالیت ها

بزرگترین تولیدکننده انواع رنگ مستربچ و افزودنی های موادپلاستیک درخاورمیانه با مشارکت سیبا درعربستان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید