تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین


نام مدیر:
علی احمدی
email@example.com
0261-4760270
0261-4760273 (Fax)
info@karangin.com
www.karangin.com
2137

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع پوشش های مقاوم دربرابرحریق برروی کابل، رنگ های مقاوم در برابر حریق


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید