بینش ابتکار خاورمیانه


نام مدیر:
اسکندری
email@example.com
021-22148568
021-22148568 (Fax)
bineshebtekar@outlook.com
nit-group.blogfa.com
2234

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده انواع پمپهای گریز از مرکز افقی یک طبقه و چند طبقه، پمپهای گریز از مرکز عمودی یک طبقه و چند طبقه، پمپهای جابجائی مثبت دورانی غلطکی، پمپهای فرآیندی مطابق با استاندارد API610 ، کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی مطابق با استاندارد API618، پمپهای گریز از مرکز با سیل مگنتی،دیزل پمپ های آتش نشانی براساس استاندارد NFPA20


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید