گروه صنعتی بل اصل


نام مدیر:
عباس عسگر پور
email@example.com
021-22228648
021-22228489 (Fax)
1907

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع چسب های صنعتی با نام تجاری بل


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید