صنایع بهداشتی یاس خرمشهر


نام مدیر:
سید علی هاشمی
email@example.com
021- 88552707
021-88552707 (Fax)
info@yas.co.ir
www.yas.co.ir
1832

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده شوینده دست و بدن ومواد ضد عفونی کننده نحل 58


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید