کیمیا نگار صنعت ساختمان


نام مدیر:
اکبر شفیعیان
email@example.com
021-22304030-22538001
021-22304030 (Fax)
kimianegar88@yahoo.com
www.kimianegar.com
2450

شرح مختصری از فعالیت ها

اجرای کفپوشهای بدون درز ( اپوکسی)، آنتی استاتیک، اجرای رنگ نما، ضد اسید


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید