تولیدی و صنعتی گوهر فام


نام مدیر:
محمود نیک نفس
email@example.com
021-88727374
021-88723057 (Fax)
info@goharfammfg.com
www.goharfammfg.com
2222

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع رنگ های صنایع خودرو سازی اعم از او، ای، ام، انواع پلاستیزول، سطوح پلاستیکی، انواع لاک جهت صنایع بسته بندی و مواد اولیه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید