لاک طلایی خراسان


نام مدیر:
پریوش اعتمادی
email@example.com
0511-5410664
0511-5410362 (Fax)
info@laktalaee.com
2413

شرح مختصری از فعالیت ها

ارایه کننده محصولات آب بندی قوطی های صنایع غذایی وشیمیایی، ارایه کننده محصولات پوشش خارجی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید