تولیدی و صنعتی مارال رنگ


نام مدیر:
صدرالدین فریود
email@example.com
021-66423993
021-66921590 (Fax)
info@maralchemical.com
www.maralchemical.com
1891

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع چسب های چوب، رنگ های روغنی، ساختمانی و صنعتی،کوره ای، پلاستیزول ها


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید