مجتمع شیمیایی لاک 133


نام مدیر:
ابراهیم ابراهیمی بخش بندی
email@example.com
0411-2861911
0411-2871919 (Fax)
abrahimilack@yahoo.com
2773

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع لاک ها، پوشش های صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید