فنی و مهندسی گسترش انرژی آذر سپهر


نام مدیر:
اکبر ابراهیمی
email@example.com
021- 36613868
021- 36057629 (Fax)
t.technip@yahoo.com
www.tftechnip.com
2501

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات و تامین لوله، شیر آلات، اتصالات، فلنج، گسکت، اتصالات انعطاف پذیر، پیچ و مهره، و وسایل اندازه گیری و ابزار دقیق


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید