صنایع تجهیزات نفت اشتال فلز


نام مدیر:
میلاد کاظمی
email@example.com
021- 33975065
021- 33975064 (Fax)
mk.ff.88@yahoo.com
2285

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده کلیه اقلام مکانیکال


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید