صنعتی و شیمیایی مونالاک


نام مدیر:
محمد کاظم هوشنگی
email@example.com
021-44200858
021-44200859 (Fax)
info@monalac.com
www.monalac.com
1874

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رنگ های صنعتی، ساختمانی و خودرویی، رنگ های صنعتی شامل اپوکسی پلی آمید، پلی یورتان، رنگهای ترافیک، هواخشک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید