کارآزمون افق


نام مدیر:
جهانگیر عسگری
email@example.com
086- 32274986
086- 32274941 (Fax)
as_ndt@yahoo.com
www.kaotrade.com
2462

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مهندسی ( رادیوگرافی صنعتی،Phased array، ادی کارنت و… ) وخدمات بازرگانی (صادرات و واردات تجهیزات و مواد صنعتی و...)


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید