سازه پالایش صالح


نام مدیر:
محمد شاهوار
email@example.com
021-77041014
021-77041014 (Fax)
SazehPalayesh@gmail.com
1940

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده فلنج و تامین کننده تجهیزات پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید