تولیدی و شیمیایی نگین پاش


نام مدیر:
عبدالرضا حسین پور
email@example.com
0263-3671662
0263-3671662 (Fax)
1611

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رنگ های صنعتی صنیع چوب، نیم پلی استر، سیلر، کیلر، بتونه، صنایع فلزی، رنگ های کوره ای، هوا خشک و انواع تینر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید